Για την πλοήγηση


 Ενημέρωση Γονέων


Στα φροντιστήρια ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ πιστεύουμε στη δημιουργική συνεργασία με τους γονείς.

Πιστεύουμε ότι σε καμία περίπτωση η υποχρέωση των γονεών δε σταματά με το "γράψιμο" του μαθητή σε ένα φροντιστήριο.

Αντίθετα, οι γονείς και οι καθηγητές του παιδιού τους, πρέπει να συνεργάζονται στενά. Να αλληλοενημερώνονται, να παρακολουθούν την εξέλιξη του μαθητή, να βοηθούν όπου και όταν χρειάζεται, να χαίρονται και να καμαρώνουν τις επιτυχίες του.

Για τον σκοπό αυτό έχουν οριστεί, κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, συναντήσεις με όλους τους καθηγητές, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη βαθμολογικά στοιχεία αλλά και ανταλλαγή απόψεων.

Αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία εξασφαλίζει την ομαλότερη και αρτιότερη εκπαιδευτική σου πορεία προς το τελικό ζητούμενο - την επιτυχία σου στις εξετάσεις.

Frontistiria Diagonios
Φροντιστήρια Διαγώνιος